Fundament

Dette sokkelfundament skal sprænges væk.

Der markeres hvor sprængstoffet skal placeres. Herefter kan der bores huller til sprængstoffet.

Fundamentet er nu ladt op med sprængstof.

Resterne af fundamentet efter sprængningen.