Sprængning fra fleksible specialister

Vi bestræber os på at rykke ud inden for 12 timer i hele Danmark, og de fleste steder i Norge og Sverige.
KompetencerKontakt os

Sprængning – udrykning med kort varsel

Vi forsøger at være så fleksible som overhovedet muligt, og har forståelse for at akutte opgaver kan opstå hurtigt.

Vi kan derfor stille op til 3-4 teams bestående af en sprængningsleder og en hjælper med ret kort varsel i hele Danmark, og de fleste steder i Norge og Sverige indenfor 12 timer.

Vi påtager os gerne opgaver både på landjorden og offshore, og tilbyder en bred vifte af services/kompetencer.

Vores services spænder fra sprængning af siloer og af høje konstruktioner som f.eks. master og skorstene, til sprængning af fundamenter fra vindmøller og højspændingsmaster.

I den helt anden ende af skalaen udfører vi arbejde med at fjerne træer og rodnet, f.eks. som biotopsprængninger, sprængning af natursten og miniblasting af beton – eksempelvis altankonsoller.

Mange af os har en masse idéer om, hvad sprængteknik er, men mange af disse ideer og fordomme stammer fra Olsenbanden eller Hollywood. Kontakt os, og tal med en erfaren sprængningsleder, og hør om hvad der kan lade sig gøre i praksis.

Vi hjælper vidt og bredt med professionelt sprængningsarbejde som f.eks.:

  • Beton, sten og cement
  • Jern og stål
  • Træ
  • Meget mere!

Kontakt os endeligt, og helst allerede i projekteringsfasen, så kommer vi med en vurdering af opgaven og et forslag til en sprængteknisk løsning. Kontakt os her.

Har man generel interesse i branchen, så følg os og Dansk Sprængteknisk Forening på Facebook og nettet.